Poskytujeme Vám nejlepší Dispečink

NÁVOD NA APLIKACI TAXI DRIVER 777

Taxi

Po stažení aplikace, vyplněním a odesláním ankety, stvrzujete závazný souhlas s podmínkami smlouvy o zprostředkování informačních služeb. ( <<< Zobrazit smlouvu o zprostředkování informačních služeb. >>> )

1). Nainstalovat APLIKACI


2). Anketa a doložení dokumentů
Označte ikonu ZAREGISTROVAT a vyplňte krátkou anketu. Doplňte potřebné dokumenty k výkonu práce v taxislužbě, spolu s podepsanou smlouvou o zprostředkování informačních služeb. Po kompletním vyplnění ankety s doložením požadovaných dokumentů a smlouvy, odešlete označením ikony ODESLAT. Obrazovka změní svou podobu do doby, než dostanete potvrzení o úspěšné kontrole zaslaných údajů a zavedení do systému.


3). Aktivace aplikace a její nastavení
Následně označíte ikonu POUŽÍT NASTAVENÍ a vypnete aplikaci. Po opětovném zapnutí aplikace je nutné povolit přístup k GPS, Hovorům a Zobrazování obrazovky pro možnost zasílání objednávek, hovorů se zákazníkem či jednoduchého přepínání mezi ostatními aplikacemi.


3). Přehled funkci na aplikaci ...
Na úvodní obrazovce je několik ikon nebo nabídek pro ovládání aplikace. Regiony, Taxametr, Předběžné objednávky, Zprávy, Novinky, Osobní nastavení, Možnosti, Nastavení, Vypnout.

Taxi

Ikona Regiony - Zde se po kliknutí zobrazují volné objednávky v jednotlivých obvodech spolu s Vaší aktuální polohou (musí být zaškrtnuto pole Zjistit pozici). Ruční registrace na jednotlivých obvodech je momentálně odpojena.
Ikona Taxametr - prosím zatím nepoužívat, tato funkce je zpoplatněna 20 Kč za jedno použití.
Ikona Předběžné obj. - tato prémiová nabídka je uzavřena, o možnosti zpřístupnění se informujte v kanceláři řidičů.
Ikona Zprávy - po rozbalení můžete prostřednictvím přednastavených šablon zahájit komunikaci s dispečinkem.
Ikona Novinky - zde najdete nejnovější zprávy a informace, které mohou být průběžně aktualizovány, či měněny.
Ikona Možnosti - zde se nic nemění, je určena pro případné testovaní a synchronizaci v případě výpadku spojení.
Ikona Osobní nastavení - zde jsou informace o řidiči, vozidle a jeho zařazení. V kategorii Možnosti lze označením příslušného řádku nastavit služby, které nabízíte. Kategorie Bonusy zobrazí přehled bonusového programu. Kategorie Obchod umožní nákup a aktivaci paušální platby za dispečink (platby za dispečink jsou buď odvod v procentech, nebo paušální platba). V poslední podkategorii najdete Historii objednávek, plateb či rozpis bonusového programu.
Ikona Nastavení - zde nastavujete Jazyk aplikace (doporučujeme nastavit češtinu), Velikost regionu vyberete dle svého uvážení, stejně jako vzhled aplikace. Navigační systém zadejte Google Maps pro lepší spolupráci aplikace s navigací. V Nastavení tónů vybírejte co nejkratší zvuk (jednotlivé akce doprovází celá Vámi vybraná zvuková stopa)
Ikona Vypnout - kliknutím vypnete celou aplikaci pro ukončení práce. (nebudete k dispozici pro dispečink)

4.) Potvrzení objednávky a její další průběh
Po potvrzení času se zobrazí cílové místo, nebo místa, společně s částkou, za kterou je zakázka realizována.
Pokud potřebujete upřesnit informace, můžete se s klientem jednoduše spojit kliknutím na ikonu sluchátko (v pravém horním rohu displeje). Systém nejprve zavolá Vám a následně se bude spojovat se zákazníkem. Tím je vzájemně chráněno vaše soukromí (nejsou viditelná telefonní čísla).
Po příjezdu na adresu nástupu zákazníka klikněte na Ikonu Na místě (na levé spodní straně displeje). Klient dostává informaci o přistavení vozidla a zároveň se spouští čekací doba nastavená na 5 minut. Po nástupu zákazníka do vozidla informujete dispečink a systém kliknutím na Ikonu Start o započetí jízdy. Zároveň se dostáváte do pořadí na místě výstupu zákazníka, můžete přijímat tzv. zakázky do cesty. Pro ukončení probíhající objednávky klikněte postupně na Ikonu Stop a Zavřít. Po ukončení objednávky se vrátíte do stavu volný. Pokud jste přijali navazující objednávku tak se Váš stav změní na Jízda k zákazníkovi a dále pokračujete jako u standartní objednávky.

Po potvrzení objednávky přebírá řidič kompletní právní odpovědnost za její průběh. V případě jakéhokoliv sporu nebo stížností bude Vaše osobní složka a záznam o jízdě na základě zákonné žádosti předána státním orgánům.5.) Vyber předběžné objednávky a její další průběh

Po potvrzení objednávky přebírá řidič kompletní právní odpovědnost za její průběh. V případě jakéhokoliv sporu nebo stížností bude Vaše osobní složka a záznam o jízdě na základě zákonné žádosti předána státním orgánům.5.) Dobíjení kreditu na aplikaci.

Postup, jak doplnit kredit na aplikaci najdete v novinkách. Minimální zůstatek na učtu je 150 Kč, pod touto částkou bude systém zablokován.
Kredit lze použít pouze na platby dispečinku a je platný po dobu 6 měsíců. Nebude-li vyčerpán, či převeden na jiného řidiče, bude po uplynutí platnosti anulován.
Platby dispečinku : 20% hodnoty každé objednávky nebo paušální platby na určitou dobu, dle Vašeho výběru.

Dva různé způsoby jak doplnit kredit6.) Aktivace paušálu .

Paušál lze aktivovat pouze za bonusy získané za odjeté objednávky, popř. směnou peněz v osobním nastaveni/obchod. V osobním nastavení, ikona nákupního košíku, vyměníte požadované množství peněz na bonusy a za ně koupíte vybraný paušál. Následně jej v kolonce Zakoupené tarify označením posuvky aktivujte. Po vypršení jeho platnosti se automaticky opět přepne na procentní odvody.