Dispečink Taxislužby v rámci Prahy.

Pokud jste se rozhodli, vyzkoušet náš dispečink, pozorně si přečtěte všechny informace na této internetové stránce. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, rádi Vám pomůžeme v pracovní době PO-PÁ od 10:00 do 15:00. Tel.: +420 723 424 230

Pro zjednodušení naší spolupráce jsme připravili následující základní pokyny, které je nutno dodržovat:

Nedovolujeme resp. Zakazujeme

  1. – Odmítnout zakázku bez závažného důvodu.
  2. – Neopodstatnělé telefonní hovory s dispečinkem (odebrání zakázky, volat zpět kvůli nízkému, nebo žádnému kreditu atd.) Být hrubý, či vulgární.
  3. – Další osobu ve voze při přepravě zákazníka, či zastavovaní s tímto na pumpě.
  4. – Jezdit s vozidlem ve špatném technickém stavu, bez potřebných dokladu a povinné výbavy.
  5. – Přijet pozdě na zakázku, či brát cizí objednávky.

Během pracovní doby udržujte vozidlo v čistotě a nekuřte.:

Při nástupu klienta do vozu, pozdravte, zkontrolujte společně údaje z objednávky, v případě potřeby nabídněte úpravu sedačky, teploty, větrání. Během jízdy se zákazníkem buďte korektní a na otázky odpovídejte zdvořile. Rádio pusťte jen s jeho souhlasem, jezděte plynule a respektujte dopravní předpisy.


Pokud stav klienta vyžaduje neplánované zastávky, učíňte tak na nejbližším možném místě, v žádném případě jeho stav NEKOMENTUJTE! V případě neadekvátního či agresivního chování zákazníka se nedopouštějte hrubé síly, ale obraťte se na policii.

Bude-li si zákazník stěžovat, snažte se mu vyhovět a  omluvit. Bude-li přesto chtít podat stížnost, nabídněte mu vizitku, či tel.číslo 312 538 536.
Zákazníka musíte vždy dopravit na určené místo, pokud to situace neumožňuje, vysvětlit, proč se tak nestalo, omluvit se a poradit jak se na požadované místo dostane.

Při platbě vrátit přesně zpět, rozloučit se a zkontrolovat vůz, pro případ zapomenutí věcí.

V případě nedodržení našich podmínek pro vzájemnou spolupráci budete okamžitě odpojení od systému.

*** Práci taxikáře mohou vykonávat pouze osoby, které mají všechny potřebné doklady tj. průkaz řidiče taxislužby, koncesi, zkoušky z místopisu Praha atd
**** Prosím dodržujte zákony ČR.

MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace pro smartphony na systemu android, která rychle spojuje řidiče s lidmi, kteří se potřebují svézt.

STAHNOUT APLIKACE

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Věnujte prosím chvilku svého drahoceného času a přečtěte si všehny duležité informace které jsou zapotřebí pro dodržení zákonu ČR.

PŘEČIST PRAVIDLA A PODMÍNKY

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM

Nabízíme kompletní připravu ke zkouškám z místopisu a ovládání taxametru. Kompletně vypracované testy on-line.

http://zkousky-z-mistopisu.cz/